O hře

Hra je určena pro skupiny hráčů, jejichž počet je 8 až 24. Moderovaná společenská hra přinese poučení i zábavu pro školáky, studenty i dospělé. V průběhu hry se dozvíte mnoho zajímavého a zároveň se skvěle pobavíte !
Během tří hodin si prožijete virtuální život Vaší rodiny od narození dětí po odchod do penze.
Naučíte se orientovat ve finančních nástrojích, dostupných na trhu.
Vyzkoušíte si prožít standardní i méně obvyklé životní situace a jejich ekonomické důsledky v rodinném rozpočtu.